0 yorum  |  Yorum Yap
Ürün Kodu: H12
Stok Durumu: 1000
59,50 TL

Projeye Neden İhtiyaç Vardır?

İlköğretimde fen bilgisi, matematik ve hayat bilgisi eğitimiyle, öğrencilerin içinde yaşadıkları yakın ve uzak çevreyi yaşam, fizik ve yer bilimleri açısından tanımaları amaçlanır. Öğrenciler bilimsel yöntemi kullanarak soru sormayı, araştırma yapmayı, problem belirlemeyi, gözlem yapmayı, incelemeyi, hipotez kurmayı, deney yapmayı, veriler toplayıp bunları analiz etmeyi ve sonuçlarla genellemelere varmayı öğrenirler.

Okullarımızda fen-matematik ve hayat bilgisi eğitimi öğretmen merkezli ve ezberci bir yaklaşımla işlenmekte olup, öğrencilerin kendine güvenip yaratıcı fikirler üretmesine imkân vermemektedir.

Oysaki etkili fen bilgisi, matematik ve hayat bilgisi öğretimiyle öğrenci önce dersi sever. Derste etkindir. Yaparak yaşayarak öğrenir. Gözlem yapar, inceler, araştırır ve deney yapar. Bilgiyi kendisi keşfeder ve bulur. Öğrendiği bilgiyi yorumlar, öğrendiği bilgiden kuşku duyar, geçmiş deneyimleriyle ve günlük yaşamla bağlantı kurar, öğrendiği bilgiyi uygular, öğrendiği bilgiyle yaşamını şekillendirir ve karşılaştığı problemleri çözer. Öğrenci öz denetimini geliştirir; fikrini söyleyebilir ve savunabilir, karar verebilir, sorumluluk alabilir. Grup çalışmalarına katılır, bilgilerini paylaşır. Bilgiye ulaşmayı, düşünmeyi, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenir. İşte bu amaçlar doğrultusunda Öğrenme ve Deney Setlerinin fen bilgisi, matematik ve hayat bilgisi derslerine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Hayat Bilgisi Deney Setlerinin Amacı ; 

Oyunla öğretim yöntemiyle öğrencinin başarısını yükseltmektir.Oyun ,çocukluk döneminin en önemli etkinliğidir.Doğası gereği çocuk oynamayı sever.Oyunu çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları , kendi deneyimleriyle öğrenme olanağı sağlayan bir etkinlkik olarak tanımlanmıştır.Çocuğun hayatında bu kadar önemli bir yere sahip olan oyuna eğitimde gerekli önemin verilmesi eğitimin amaçlarına ulaşmayı kolaylaştırır. Böylece daha kolay ve daha hızlı öğrenme gerçekleşir.

Bu yüzden oyunla öğretim büyük önem taşır.Deney setimizde Hayat Bilgisi dersine yönelik çalışmalar bulunmaktadır.Hayat Bilgis derslerinin okutulduğu yaş grubu dikkate alındığında oyunla öğretimin Hayat Bilgisi dersi için ne kadar önemli olduğu anlaşılır.


DENEY SETİNİN İÇİNDEKİ KONULAR

1)  Renk ve Şekiller 

2)  Yapraklardan Resim Yapma

3)  Sesin Çeşidi

4)  Basit Telefon

5)  Dişlerinizin Bakımı 

6)  Vücudumuzun Genel Bölümleri Vücudumuzu Tanıyalım

7)  Kurbağa Modeli

8)  Tohum Çimlemesi

9)  Hayvanları Tanıyalım 

10)  Memeli Hayvanlar

11 ) Kuşlar ve Çeşitleri

12)  Balıklar

13)  Farklılık ve Benzeşme

14)  Metallerin Özellikleri

15 ) Mevsimler

16)  Dünyamız ve Güneş

17)  Hava Durumunu Saptamak

18)  Hacıyatmaz 

19)  Su Değirmeni Deneyi

20)  Rüzgar pervanesi 

       Rüzgar Enerjisi

21)  Hareket ve Kuvvet

22)  Denge 

23)  Güneş Enerjisinin Etkileri


      


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Doğrulama Kodu