0 yorum  |  Yorum Yap
Ürün Kodu: F4
Stok Durumu: 991
59,90 TL


Teslaset İlköğretim Fen ve Teknoloji dersleri içinde yer alan konuları somutlaştırarak, çocuklarınızın öğrenirken eğlenecekleri öğretim setlerini hazırlamış ve sizlere sunmaktadır.

Böylece her bilgi ve kavram soyut olmaktan kurtulup somutlaşacak ve çocuklarınızada görerek, dokunarak, inceleyerek ve uygulayarak gerçekleşen bir öğrenme süreci başlatacaktır.

Okullarımızda fen ve teknoloji, matematik eğitimi öğretmen merkezli ve ezberci bir yaklaşımla işlenmekte olup, öğrencilerin kendine güvenip yaratıcı fikirler  üretmesine imkan vermemektedir.

Oysaki etkili fen ve teknoloji, matematik öğretimiyle öğrenci önce dersi sever. Derste etkindir. Yaparak yaşayarak öğrenir. Gözlem yapar, inceler, araştırır ve deney yapar. Bilgiyi kendisi keşfeder ve bulur. Öğrendiği bilgiyi yorumlar, öğrendiği bilgiden kuşku duyar, geçmiş deneyimleriyle ve günlük yaşamla bağlantı kurar, öğrendiği bilgiyi uygular, öğrendiği bilgiyle yaşamını şekillendirir ve karşılaştığı problemleri çözer. Öğrenci öz denetimini geliştirir; fikrini  söyleyebilir ve savunabilir, karar verebilir, sorumluluk alabilir. Grup çalışmalarına katılır, bilgilerini paylaşır. Bilgiye ulaşmayı, düşünmeyi, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenir. İşte bu amaçlar doğrultusunda Öğrenme ve Deney Setlerinin fen ve teknoloji, matematik derslerine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.Bu aldıkları deney setleriyle öğrenciler evde aileleri ile birlikte deney yaparak evi labaratuar olarak görecekler, hayatın içindeki Fen olaylarının farkına varacaklardır.Fen eğitimi programlarında kullanılan deney setleri bir çok öğrencide başarıyı artırmıştır.Basit materyallerle yapılan deneylerle zenginleştirilen derslerin öğretme-öğrenme sürecine olumlu etkileri vardır.

Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğrendikleri için yeni bilgileri daha iyi hatırlarlar.Dersler daha eğlenceli hale geldiği için akademik olarak başarılı olmayan yada daha önce derslerde ilgisiz olan öğrenciler bile derslere katılmaya başlarlar.


Açıklama :

Fen ve Teknoloji Eğitim Seti 4. Sınıf İçerik Listesi 

1) Vücudumuzun bilmecesini çözelim

 a) Destek ve hareket 

 b) Soluk alıp verme

 c) Kanın vücuttaki dolaşımı

2) Kuvvet ve hareket 

 a) Kuvvetin cisimler üzerindeki etkisi

 b) Mıknatısın çekim kuvveti

3) Maddeyi tanıyalım 

 a) Maddeyi niteleyen özellikler 

 b) Maddenin halleri 

 c) Maddenin ölçülebilir özelliği

 d) Maddenin ısı etkisiyle değişimi

 e) Karışımların ayrıştırılması

4) Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri 

5) Mikroskobik canlılar ve çevremiz 

 a) Mikroskobik canlıları tanıyalım

 b) Mikroskobun işlevi

 c) Mikroskobun gelişimi

6) Basit elektrik devreleri

 a) Basit elektrik devresinin oluşumu

 b) Elektrik lambası ve düğmeler arasındaki duvar içinden geçen bağlantı kabloları 

7) Dünyanın hareketleri


Bu projenin hedefleri ;

.  Öğrencilerin evi laboratuar olarak görmesini sağlamak ,

.  Öğrencilerin deneyerek , yaparak öğrenmesini sağlamak ,

.  Öğrencilerin Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmesini sağlamak ,

.   Bilimin heyecanını hazzını yaşatmak ,

.   Fen Bilimlerinin hayatın içinde olduğunu göstermek ,

.   Analiz ve sentez gücünü artırmak , farkındalık yaratmak ,

.   Öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirilmesini sağlamak ,

.   Günlük yaşamlarıyla ilgili araç-gereç ve malzemeyi  ve bununla niteliklerini 

tanımasını sağlamak ,

.   Öğrencilerin ve velilerin merak duygusunu  güdülmek ,

.   Öğrencilerin sorulara cevaplar arayıp-bulmasını sağlamak ,

.   Dil gelişimine ve mantık yürütme becerilerini geliştirmesine yardımcı olmasını sağlamak ,

.   Çeşitli konularda fikirler üretmesini , bunları öğretmen ve arkadaşlarıyla ve velilerle 

tartışılabilmesini sağlamak ,

.   Yaratıcı düşünme becerilerini kazanmasını sağlamak ,

.   Kendine güvenen bireyler olmasını sağlamak ,

.   Grup faaliyetlerine istekle katılmasını  ve iş birliği yapmasını sağlamaktır .
Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Doğrulama Kodu