Teslaset Eğitim ve Deney Setleri, çocuklarımızın dokunarak öğrenme ve müfredata uygun konuları kendi kendine deney yaparak öğrenmesi için üretilmiş ve birçok kolej tarafından tercih edilmiştir. Yılda 20,000 adet set çeşitli okullara, belediyelere ve kurumlara Nendel Set adı altında gönderilmektedir. Teslaset internet markamız olarak ortaya çıkmıştır. Bilim insanı yetişmesi için önce bilimi matematiği sevmesi uygulaması görüp anlaması gerekmektedir öğrencilerimizin. Teslaset eğitimdeki bu açığı kapatacak setleri uygun şekilde size sağlamaktadır.


Eğitim Setlerimizin Topluma ve Eğitim Sistemimize Sağlayacağı Katkı

1. Türkiye’mizi dünya şartlarında gelişme ve refah standartlarına yükseltme hede erini destekleyen yeni bir çalışma daha olmuş olacaktır.

2. Gençlerimiz ve çocuklarımızın bizlerden aldıkları bayrağı daha da ilerilere taşımasına bir nebze katkı sağlayacaktır.

Projeye Neden İhtiyaç Vardır

İlköğretimde fen ve teknoloji, matematik eğitimiyle, öğrencilerin içinde yaşadıkları yakın ve uzak çevreyi yaşam,  zik ve yer bilimleri açısından tanımaları amaçlanır. Öğrenciler bilimsel yöntemi kullanarak soru sormayı, araştırma yapmayı, problem belirlemeyi, gözlem yapmayı, incelemeyi, hipotez kurmayı, deney yapmayı, veriler toplayıp bunları analiz etmeyi ve sonuçlarla genellemelere varmayı öğrenirler.

Okullarımızda fen ve teknoloji, matematik eğitimi öğretmen merkezli ve ezberci bir yaklaşımla işlenmekte olup, öğrencilerin kendine güvenip yaratıcı  kirler üretmesine imkân vermemektedir.

Oysaki etkili fen ve teknoloji, matematik öğretimiyle öğrenci önce dersi sever. Derste etkindir. Yaparak yaşayarak öğrenir. Gözlem yapar, inceler, araştırır ve deney yapar. Bilgiyi kendisi keşfeder ve bulur. Öğrendiği bilgiyi yorumlar, öğrendiği bilgiden kuşku duyar, geçmiş deneyimleriyle ve günlük yaşamla bağlantı kurar, öğrendiği bilgiyi uygular, öğrendiği bilgiyle yaşamını şekillendirir ve karşılaştığı problemleri çözer. Öğrenci öz denetimini geliştirir;  krini söyleyebilir ve savunabilir, karar verebilir, sorumluluk alabilir. Grup çalışmalarına katılır, bilgilerini paylaşır. Bilgiye ulaşmayı, düşünmeyi, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenir. İşte bu amaçlar doğrultusunda Öğrenme ve Deney Setlerinin fen ve teknoloji, matematik derslerine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Sayın Veli,

Yeterli bilgi donanımına sahip, uygulayıcı ve yaratıcı bireyler yetiştirmek her zaman eğitimde ulaşılmak istenen hedef olmuştur. Okul deneyiminin ilk yıllarında fen ve teknoloji, matematik derslerinden edinilen temel bilgileri, günlük yaşamda kullanabilecek biçimde öğrenmek her öğrencinin ulaşmak istediği bir amaçtır.

Bilgi yaşamın ayrılmaz bir parçası, yaşamı tüm yönleriyle aydınlatacak bir araçtır. Ancak, çağımız bilgiyi depolayan değil, bilgiye ulaşan ve ulaştığı bilgiyi uygulayan ve bilgiyi paylaşan bireylere gereksinim duymaktadır. İşte, Nendel Eğitim Teknolojileri de bu gerçekten yola çıkarak, deneyimli ve güçlü eğitim kadrosuyla yeni bir çalışma başlatmıştır.

İlköğretim fen ve teknoloji, matematik konularını somutlaştırarak, çocuklarınızın öğrenirken eğlenecekleri öğretim setlerini hazırlamış ve sizlere sunmaktadır. Böylece her bilgi ve kavram soyut olmaktan kurtulup somutlaşacak ve çocuklarınızda görerek, dokunarak, inceleyerek ve uygulayarak gerçekleşen bir öğrenme süreci başlatacaktır.

Bu set içerisinde yer alan deneylerin fen ve teknoloji, matematik müfredatında hangi konular içerisinde yer aldığı, elinizdeki kılavuzun içinde yer almaktadır.

Setlerde yer alan deneyleri çocuklarınızla yapmanız, hem onlarla zaman geçirmenizi sağlayacak hem de çocuklarınızın bilişsel ve psikomotor becerilerindeki gelişimlerini gözleyebileceksiniz.

İnanıyoruz ki; çocuklarınızın bu öğretim setleriyle fen ve teknoloji, matematik konularını oyun ve uygulamalarla öğrenmeleri, onların yaratıcılıklarını geliştirecek ve onlar için daha eğlenceli ve kalıcı olacaktır.

Teslaset, İlköğretim Matematik dersleri içinde yer alan konuları somutlaştırarak, çocuklarınızın öğrenirken eğlenecekleri öğretim setlerini hazırlamış ve sizlere sunmaktadır.

Böylece her bilgi ve kavram soyut olmaktan kurtulup somutlaşacak ve çocuklarınızada görerek, dokunarak, inceleyerek ve uygulayarak gerçekleşen bir öğrenme süreci başlatacaktır.


 Bilgiye Ulaşmayı, Düşünmeyi, Yaşamboyu Öğrenmeyi Öğrenin..

 Okullarımızda matematik eğitimi: öğretmen merkezli ve ezberci bir yaklaşımla işlenmekte olup, öğrencilerin kendine güvenip yaratıcı fikirler üretmesine imkân vermemektedir.

 Yaparak, Yaşayarak Öğrenin Bilgiyi Kendiniz Keşfedin..

  İnanıyoruz ki; çocuklarımız bu öğretim setleriyle Matematik konularını oyun ve uygulamalarla öğrenmeleri, onların yaratıcılıklarını geliştirecek ve onlar için daha eğlenceli ve kalıcı olacaktır

 Veriler Toplayıp Analiz Etmeyi ve Sonuçlarla Genellemelere Varmayı Öğrenin

 Eğitim Setlerimizde yer alan çalışmaları çocuklarınızla yapmanız, hem onlarla zaman geçirmenizi sağlayacak hem de çocuklarınızın bilişsel ve psikometri becerilerinde ki gelişimlerini gözleyebileceksiniz.

 Yeterli bilgi donanımına sahip, uygulayıcı ve yaratıcı bireyler yetiştirmek her zaman eğitimde ulaşılmak istenen hedef olmuştur. Okul deneyiminin ilk yıllarında Matematik dersinden edinilen temel bilgileri, günlük yaşamda kullanabilecek biçimde öğrenmek her öğrencinin ulaşmak istediği bir amaçtır.

Teslaset, İlköğretim Fen ve Teknoloji dersleri içinde yer alan konuları somutlaştırarak, çocuklarınızın öğrenirken eğlenecekleri öğretim setlerini hazırlamış ve sizlere sunmaktadır.

Böylece her bilgi ve kavram soyut olmaktan kurtulup somutlaşacak ve çocuklarınızada görerek, dokunarak, inceleyerek ve uygulayarak gerçekleşen bir öğrenme süreci başlatacaktır.

 İlköğretimde fen bilgisi eğitimiyle, öğrencilerin içinde yaşadıkları yakın ve uzak çevreyi yaşam, fizik ve yer bilimleri açısından tanımaları amaçlanır. Öğrenciler bilimsel yöntemi kullanarak soru sormayı, araştırma yapmayı, problem belirlemeyi, gözlem yapmayı, incelemeyi, hipotez kurmayı, deney yapmayı, veriler toplayıp bunları analiz etmeyi ve sonuçlarla genellemelere varmayı öğrenirler.

 Bilgi yaşamın ayrılmaz bir parçası, yaşamı tüm yönleriyle aydınlatacak bir araçtır. Ancak, çağımız bilgiyi depolayan değil, bilgiye ulaşan ve ulaştığı bilgiyi uygulayan ve bilgiyi paylaşan bireylere gereksinim duymaktadır. İşte, Teslaset de bu gerçekten yola çıkarak, deneyimli ve güçlü eğitim kadrosuyla yeni bir çalışma başlatmıştır.


Bizi Seçenler

Özel TED Koleji
Özel Sınav Koleji
Özel Nesibe Aydın Okulları
Özel Yüce Koleji